.

.

KARTICA VJERNOSTI ATELIER

REBUL OPĆI UVJETI

STJECANJE KARTICE VJERNOSTI ATELIER REBUL

1.

Opći uvjeti poslovanja Kartice vjernosti Atelier Rebul pravni su temelj za poslovanje s karticom vjernosti Atelier Rebul (u daljnjem tekstu kartica). Potpisivanjem prijavnice za ishođenje kartice, kupac potvrđuje svoje poznavanje uvjeta poslovanja s karticom i obvezuje se poštivati ​​odredbe o poslovanju s karticom, koje su navedene u nastavku. Opći uvjeti poslovanja s karticom objavljeni su na web stranici www.atelierrebul.hr i dostupni su u trgovinama Atelier Rebul u Hrvatskoj.

2.

Karticu može dobiti svaka fizička osoba koja je navršila šesnaest (16) godina. Mogu je dobiti i osobe mlađe od šesnaest (16) godina, ali prilikom upisa moraju predočiti potpis roditelja ili zakonskog skrbnika.

3.

Kartica vjernosti je besplatna i vrijedi dok je vlasnik ili izdavatelj pismeno ne opozove na način naveden u točki 10.

4.

Karticu vjernosti možete dobiti putem prijavnog obrasca za dobivanje kartice (u daljnjem tekstu prijavni obrazac), koji je dostupan u trgovinama Atelier Rebul u Hrvatskoj.

PREDNOSTI PROGRAMA VJERNOSTI ATELIER REBUL

5.

Kartica omogućava vlasniku kartice da ostvari različite pogodnosti koje su navedene na web stranici www.atelierrebul.hr i / ili objavljene u marketinškim materijalima Atelier Rebul, na  društvenim mrežama (Facebook i Instagram), javnim medijima ili u porukama koje je korisnik kartice primio u pisanom obliku na kućnu adresu, e-adresu ili mobitel. Nakon predočenja kartice u trenutku kupnje, vlasnici kartica imaju pravo na povoljnije cijene u skladu s objavljenom kampanjom, pri čemu im se odobrava pripisivanje bonusa na kartici ili pak trenutni popust ili neka druga pogodnost kao npr. dobivanje gratis proizvoda itd.

6.

Bonus se dobiva kupnjom proizvoda i usluga u trgovinama Atelier Rebul, osim prilikom kupnje poklon (vrijednosnih) bonova Atelier Rebul.

7.

Vlasnik kartice stečene pogodnosti može iskoristiti u trgovinama Atelier Rebul u Hrvatskoj.

8.

Imatelj kartice može primati personalizirane pogodnosti na temelju podataka u skladu s točkom 32. Ponude ili pogodnosti koje pojedinačni imatelji kartica mogu primiti mogu se razlikovati tijekom istog razdoblja.

KARTICA VJERNOSTI

9.

Izdavač i vlasnik kartice vjernosti HN CONSULTING INT d.o.o. za trgovinu  i usluge,  Braće Korenika 6, Hrašće Turopoljsko, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu HN CONSULTING INT d. o. o.).

10.

Karticu vjernosti dobiva svaka fizička osoba koja ispravno popuni obrazac za prijavu i preda je na obradu u trgovini Atelier Rebul.

11.

Nakon predaje ispunjenog prijavnog obrasca, kupac dobiva karticu vjernosti.

12.

Kartica se aktivira izdavanjem kartice na blagajni. Vlasnik kartice može predočiti karticu vjernosti prilikom kupnje robe ili usluga na svim prodajnim mjestima, u količinama prikladnim za potrošnju u kućanstvu. Nakon prve aktivacije kartice, vlasniku kartice se kao dobrodošlica pripisuje 25 kn kredita.

13.

Kartica omogućuje i korištenje ostalih pogodnosti koje su aktualne u određenom razdoblju i navedene na web stranici www.atelierrebul.hr ili na društvenim mrežama Atelier Rebul Hrvatska

BONUS (KREDIT) NA KARTICI

14.

Kartica vjernosti omogućava vlasniku kartice da predočavanjem kartice u trenutku kupnje prikuplja i koristi kredit (u nastavku bonus).

15.

Vrijednosti bonusa pohranjuju se na karticu u obliku popusta i prilikom njihovog dobivanja odnosno  korištenja se automatski dodaju ili oduzimaju s kartice.

16.

Za dobivanje ili korištenje pogodnosti ili bonusa, obavezno se mora predočiti kartica vjernosti. Naknadno dodavanje bonusa  nije moguće.

17.

Izdavatelj kartice HN CONSULTING INT d. o. o. nije dužan provjeravati identitet vlasnika kartice prilikom predočavanja kartice vjernosti u trenutku kupnje.

18.

Prikupljenim bonusom imatelj kartice može smanjiti konačnu vrijednost naplate za bilo koji proizvod ili uslugu.

19.

Dobiveni bonus možete iskoristiti od prvog slijedećeg dana nakon izvršene kupnje temeljem koje je ostvaren.

20.

Vlasnik kartice može iskoristiti bonus stečen u tekućoj kalendarskoj godini najkasnije do / i uključujući 31. siječnja sljedeće godine u radno vrijeme svake trgovine Atelier Rebul. Nakon ovog datuma, svi neiskorišteni bonusi bit će izbrisani s kartice. Nije moguće naknadno koristiti ili produžiti rok za korištenje neiskorištenih bonusa.

21.

U slučaju da je iznos računa jednak ili manji od ukupne vrijednosti bonusa na kartici vjernosti, imatelj kartice može zahtijevati bonus od 100 posto iznosa računa. U slučaju da je konačna vrijednost bonusa veća od vrijednosti kupnje, razlika se neće isplatiti u gotovini. Razlika ostaje na kartici.

22.

Gotovinska isplata u vrijednosti bonusa prikupljenih na kartici nije moguće. Bonus se može koristiti djelomično ili u cijelosti. Prikupljeni bonusi s jedne kartice vjernosti mogu se zbrojiti i iskoristiti za  pojedinačnu kupnju. Bonusi sa različitih karticama  ne mogu se zbrajati.

23.

Vlasniku kartice koji želi vratiti robu za koju je dobio bonus na kartici vraća se puna kupoprodajna cijena; vrijednost bonusa koju je imatelj primio prilikom kupnje ovog proizvoda oduzima se od stanja na kartici, ako stanje na kartici to dopušta. U slučaju da je imatelj kartice već iskoristio bonus, iznos vraćene kupoprodajne cijene smanjuje se za iznos bonusa koji je imatelj kartice dobio prilikom kupnje predmeta koji vraća.

24.

Stanje i vrijednost bonusa na kartici vidljivi su na svakom računu. Bonus se izračunava na svaki pojedinačni proizvod na računu i zaokružuje na dvije (2) decimale.

23.

Za prikupljene bonuse odgovoran je vlasnik kartice i tvrtka HN CONSULTING INT d. o. o. nije odgovorna za njih.

25.

U slučaju krađe, gubitka, oštećenja ili drugog valjanog razloga zbog kojeg  vlasnik kartice zatraži novu karticu, bonus sa stare kartice ne može se iskoristiti sve dok se bonus sa stare kartice ne prenese na novu. Prijenos će se izvršiti u roku od dvadeset (20) dana, kao što je prikazano u točki 38.

26.

U slučaju sumnje u zlouporabu pri dobivanju i / ili korištenju bonusa ili sumnju u zlouporabu kartice, HN CONSULTING INT d. o. o. zadržava pravo njenog opoziva.

BONITETNI SISTEM I OBRAČUNAVANJE BONUSA

 27.

Bonitetna ljestvica sastoji se od četiri bonitetna razreda koji su određeni iznosom  kupnji izvršenih s karticom vjernosti u trgovinama Atelier Rebul tijekom razdoblja od 6 mjeseci. Pribrajanje  kupnji moguće je samo uz predočavanje kartice u trenutku kupnje. Kupcu koji ne predoči karticu u trenutku kupnje kupnja se ne pribraja i bonus se ne obračunava. Ljestvica počinje s 0,00 eura.

28.

Razvrstavanje u bonitetni razred vrši se na temelju zbroja kupnji s karticom u prethodnih 6 mjeseci.

29.

Bonitetni razredi i pripadajući bonusi  na kartici vjernosti Atelier Rebul:

Bonitetni razred (zbroj vrijednosti kupovina  u proteklih 6. mjeseci)

Bonus (postotak vrijednosti kupnje koja se unosi na karticu (u kn))

0,00 – 999,99 kn

2,5 %

1.000,00 – 1.999,99 kn

5 %

2.000,00 – 2.499,99 kn

7,5 %

2.500,00 kn i više

10 %

30.

Dodavanje kupnji i njihovo ocjenjivanje aktivira se prvom kupnjom nakon dobivanja i aktiviranja kartice. Vrijednost trenutne kupnje uračunava se u bonitetni razred sljedećeg kalendarskog dana.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

31.

HN CONSULTING INT d.o.o. Braće Korenika 6, Hrašće Turopoljsko, 10020 Zagreb, obvezuje se zaštititi podatke u skladu s važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. Osobni podaci obrađuju se isključivo u unaprijed određene svrhe i to samo u slučajevima kada pojedinac pristane na određenu obradu. Osobni podaci, ako ovim pravilima nije izričito navedeno, neće se prosljeđivati ​​trećim stranama.

32.

Svrha obrade osobnih podataka:

a) Vođenje evidencije o vlasnicima kartica vjernosti

Osobni podaci (ime, prezime, poštanska adresa, telefon i adresa e-pošte) obrađuju se radi obavljanja aktivnosti potrebnih za pružanje pogodnosti koje nudi Atelier Rebul kartica vjernosti: identifikacija pojedinog vlasnika kartice, zbroj kupovina za dodjelu bonusa i korištenje bonusa, rješavanje bilo kakvih prigovora, mogućnost naknadnog priznavanja bonusa, za godišnje obavještavanje vlasnika o statusu bonusa i njihovom skorom isteku, te ostale informacije povezane s poslovanjem  i funkcijom kartice vjernosti. Karticu vjernosti nije moguće dobiti bez pristanka za ovu obradu. Podaci dobiveni u tu svrhu čuvaju se tijekom upotrebe kartice i najviše 5 godina nakon povlačenja pristanka za obradu podataka u tu svrhu.

b) Izravni marketing

Osobni podaci (ime, prezime, spol, poštanska adresa, telefon i adresa e-pošte) koriste se u svrhu  izravnog  marketinga: oglašavanja, segmentacije i profiliranja u svrhu personaliziranog oglašavanja, anketiranja i za remarketing (ciljano oglašavanje) putem web preglednika i društvenih mreža. Podaci dobiveni u tu svrhu čuvaju se tijekom obrade i najviše 3 mjeseca nakon opoziva suglasnosti za obradu podataka u tu svrhu.

33.

Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti pristup podacima koje o njemu posjeduje HN CONSULTING INT d. o. o. Također može u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak, ograničenje ili sprečavanje uporabe u određenu svrhu obrade, brisanja ili prijenosa podataka i uložiti prigovor HN CONSULTING INT d. o. o. Način promjene, pristupa ili brisanja osobnih podataka definiran je u ovim Općim uvjetima.

34.

HN CONSULTING INT d. o. o. pribjegava mjerama za osiguranje sigurnosti i sprječavanje zlouporabe osobnih podataka i obvezuje se da će ih obraditi, pohraniti i zaštititi samostalno ili putem ugovornog obrađivača u skladu s važećim zakonom i da ih neće proslijediti trećim stranama.

Potpisivanjem prijavnice korisnik jamči da su navedeni podaci istiniti i točni te dozvoljava da HN CONSULTING INT d. o. o., kao izdavatelj kartice, provjeri podatke na kartici i elektronički ih obrađuje u svrhu za koju je korisnik potvrdio obradu.

PROMJENE OSOBNIH PODATAKA

35.

Pojedinac ima pravo odjaviti se pojedinačno od svake, gore definirane, namjene obrade. U slučaju da pojedinac opozove pristanak na obradu u svrhu provođenja programa vjernosti, on / ona time, također, otkazuje upotrebu kartice vjernosti Atelier Rebul.

Ako pojedinac želi otkazati upotrebu podataka u svrhu provođenja programa vjernosti ili izravnog marketinga, to može učiniti slanjem otkaza na info@atelierrebul.hr . Ako pojedinac opozove pristanak na obradu podataka u svrhu provođenja  programa vjernosti, on / ona time, također,  otkazuje upotrebu kartice vjernosti Atelier Rebul.

 

KOMUNIKACIJA

36.

HN CONSULTING INT d. o. o. će obavijestiti vlasnike kartica o vijestima, pogodnostima i ostalim informacijama putem kontakt podataka navedenih na obrascu za prijavu.

IŠČLANJENJE IZ PROGRAMA VJERNOSTI

37.

Vlasnik kartice vjernosti može otkazati upotrebu zahtjevom koji se šalje na info@atelierrebul.hr . HN CONSULTING INT d. o. o.  će deaktivirati karticu u roku od petnaest (15) dana od dana primitka odjave. Svi neiskorišteni bonusi na kartici neopozivo se otkazuju u trenutku deaktiviranja. Kad se kartica deaktivira, prestaju sve pogodnosti.

GUBITAK, KRAĐA I BLOKIRANJE KARTICE

38.

U slučaju gubitka kartice, kartica se može blokirati slanjem zahtjeva na info@atelierrebul.hr  (blokada se vrši u roku od četrdeset osam (48) sati od primitka poruke). U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja kartice, vlasnik kartice može zatražiti novu karticu. Nova se kartica aktivira prilikom izdavanja. Pogodnosti koje su već dobivene na staroj kartici, koje je stekao vlasnik kartice i koje do trenutka blokiranja / deaktiviranja nije iskoristila nijedna osoba, automatski se prenose na novu karticu u roku od dvadeset (20) dana od aktivacije nove kartice. 

U slučaju da je kartica na bilo koji način otuđena vlasniku, HN CONSULTING INT d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu i moguću zlouporabu iste, t. j. korištenje bonusa i pogodnosti od strane trećih strana.

PRAVNA ZAŠTITA

39.

U slučaju više sile i tehničkih problema koji ometaju nesmetan rad računalnog sustava, HN CONSULTING INT d. o. o.  ne osigurava vlasnicima kartica korištenje i primanje bonusa i drugih pogodnosti programa lojalnosti za razdoblje prekida rada sustava.

HN CONSULTING INT d. o. o. zadržava pravo dopunjavanja i izmjene ovih Općih uvjeta. Sve promjene bit će objavljene na web stranici www.atelierrebul.hr. Ako imatelj kartice i dalje koristi karticu nakon objavljenih promjena, smatra se da je o njima obaviješten i da se slaže s njima.

HN CONSULTING INT d. o. o. zadržava pravo otkaza kartice vjernosti i svih s njom povezanih pogodnosti. O potonjem informira članove objavljivanjem na web stranici www.atelierrebul.hr i / ili e-poštom.

Sve sporove između vlasnika kartice i izdavatelja kartice rješava nadležni sud u Zagrebu.

KONTAKT

40.

Za sva pitanja, zahtjeve za izmjene ili uvid u podatke, korisnik nas može kontaktirati na info@atelierrebul.hr .

ZAVRŠNE ODREDBE

41.

Opći uvjeti vrijede od 1. kolovoza 2020. do opoziva.

42.

HN CONSULTING INT d. o. o.  za trgovinu  i usluge,  Braće Korenika 6, Hrašće Turopoljsko, 10020 Zagreb upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 2019., MBS: 081265447, OIB: 77324595119, temeljni kapital: 20.000 kn.

0